در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد .

سفارش و خرید ورودی گوگل


خرید ورودی گوگل یکی از برترین استراتژی ها سئو و میانبری سریع جهت کسب رتبه در عبارات کلیدی در نتایج برتر گوگل است .


52,272تومان ماهانه

GOO-A
99 ورودی و کلیک روزانه
2,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 1 لینک و 1 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

105,072تومان ماهانه

GOO-B
199 ورودی و کلیک روزانه
5,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 2 لینک و 2 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

210,672تومان ماهانه

GOO-C
399 ورودی و کلیک روزانه
11,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 3 لینک و 3 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

316,272تومان ماهانه

GOO-D
599 ورودی و کلیک روزانه
17,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 5 لینک و 5 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

738,672تومان ماهانه

GOO-E
1399 ورودی و کلیک روزانه
41,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 7 لینک و 7 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

2,692,272تومان ماهانه

GOO-F
5099 ورودی و کلیک روزانه
152,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 10 لینک و 10 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

5,385,072تومان ماهانه

GOO-G
10,199 ورودی و کلیک روزانه
305,970 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 15 لینک و 15 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..
لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 فعالیت و خدمات خود را در سطح وب ایران بصورت چشمگیری توسعه و گسترش داده است.
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 7 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .