در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد . کد تخفیف AYO85LJA17 اولین خرید ویژه مشتریان جدید

خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل

افزایش کلیک ایرانی ارگانیک گوگل و ارتقا CTR

کلیک به کلیک رتبه بگیرید،هر چه نرخ کلیک ارگانیک بر روی لینک یک سایت در نتایج گوگل بیشتر باشد ارسال سیگنال مثبت از نگاه گوگل نسبت به سایت و شاهد↗افزایش CTR↖و ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در Google خواهد بود و نشان دهنده تعامل و واکنش مثبت کاربران نسبت به سایت است در واقع نرخ کلیک سایتی در نتایج گوگل ضعیف باشد با ↘افت CTR↙ روبرو بوده جایگاه خوبی در نتایج برتر و ردیف آغازین و رتبه ➊ گوگل کسب نخواهد کرد . به عنوان مثال: اگر سایتی در جایگاه پایین از نتایج گوگل است اما کاربران زیادی بر روی آن کلیک کنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت در مقایسه با جایگاهی که دارید بالاتر رفته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت را فورا ارتقا می دهد.در یک بسته ای روزانه 2000 نفر عبارت کلیدی سایت شما را جستجو کنند و فقط 5 درصد آنها یعنی 100 نفر در نتایج جستجو بر روی سایت کلیک کنند نرخ کلیک و CTR سایت به 10 درصد افزایش می یابد در واقع بازدیدکنندگان ارگانیک سایت 2 برابر خواهد شد . هم اکنون شما می توانید با سرویس های ✪ کلیک ارگانیک گوگل و افزایش نرخ کلیک ctr ✪ مجموعه شیک رنک تاثیر قابل‌ توجهی در ارتقا جایگاه و رتبه کلمات کلیدی کسب‌ و کار و سایت تان در نتایج گوگل تجربه کنید . در این سرویس کلیه جستجو ها و کلیک ها از نتایج فارسی با کاربران و IP های ☫ایرانی☫ خواهد بود که Dwell Time و زمان ماندگاری هر بازدید کننده از زمان سرچ و کلیک تا خروج از سایت نیز حداکثر 1,5 دقیقه خواهد بود


60,000تومان

بسته 50 کلیک روزانه ارگانیک Google
【50】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
1K جستجو روزانه (Impressions)
700 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

120,000تومان

بسته 100 کلیک روزانه ارگانیک Google
【100】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
2K جستجو روزانه (Impressions)
1,400 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

285,000تومان

بسته 250 کلیک روزانه ارگانیک Google
(5 درصد تخفیف)
【250】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
5K جستجو روزانه (Impressions)
3,500 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

540,000تومان

بسته 500 کلیک روزانه ارگانیک Google
(10 درصد تخفیف)
【500】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
10K جستجو روزانه (Impressions)
7,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

1,020,000تومان

بسته 1000 کلیک روزانه ارگانیک Google
(15 درصد تخفیف)
【1000】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
20K جستجو روزانه (Impressions)
14,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

2,400,000تومان

بسته 2500 کلیک روزانه ارگانیک Google
(20 درصد تخفیف)
【2,500】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
50K جستجو روزانه (Impressions)
35,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 25 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

120,000تومان ماهانه

بسته 50 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
【50】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
1K جستجو روزانه (Impressions)
1,500 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

240,000تومان ماهانه

بسته 100 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
【100】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
2K جستجو روزانه (Impressions)
3,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

570,000تومان ماهانه

بسته 250 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
(5 درصد تخفیف)
【250】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
5K جستجو روزانه (Impressions)
7,500 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

1,080,000تومان ماهانه

بسته 500 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
(10 درصد تخفیف)
【500】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
10K جستجو روزانه (Impressions)
15,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

2,040,000تومان ماهانه

بسته 1000 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
(15 درصد تخفیف)
【1000】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
20K جستجو روزانه (Impressions)
30,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

4,800,000تومان ماهانه

بسته 2500 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
(20 درصد تخفیف)
【2,500】کلیک☫روزانه (Total Clicks)
50K جستجو روزانه (Impressions)
75,000 مجموع کلیک دریافتی
1 سایت و 25 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
ارتقا رتبه کلمات کلیدی
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
کسب جایگاه برتر در گوگل
بهبود رنک الکسا
ارتقا CTR سایت
کاهش CTR سایت رقبا
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل
قابل ثبت و رهگیری در ALEXA

برای مشاهده راهنمایی و توضیحات بیشتر محصولات و سرویس های خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل از بخش مرکز آموزش سایت دیدن فرمایید.


سوالات عمومی پیرامون خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل

  • فهرست
  1. افزایش کلیک ایرانی ارگانیک گوگل و ارتقا CTR چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟
  2. زمان فعالسازی بسته های افزایش کلیک ایرانی ارگانیک گوگل و ارتقا CTR چقدر است؟
  3. آیا خرید خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل را پیشنهاد می کنید ؟
  • افزایش کلیک ایرانی ارگانیک گوگل و ارتقا CTR چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

کلیک به کلیک رتبه بگیرید،هر چه نرخ کلیک ارگانیک بر روی لینک یک سایت در نتایج گوگل بیشتر باشد ارسال سیگنال مثبت از نگاه گوگل نسبت به سایت و شاهد↗افزایش CTR↖و ارتقا جایگاه کلمات کلیدی در Google خواهد بود و نشان دهنده تعامل و واکنش مثبت کاربران نسبت به سایت است در واقع نرخ کلیک سایتی در نتایج گوگل ضعیف باشد با ↘افت CTR↙ روبرو بوده جایگاه خوبی در نتایج برتر و ردیف آغازین و رتبه ➊ گوگل کسب نخواهد کرد . به عنوان مثال: اگر سایتی در جایگاه پایین از نتایج گوگل است اما کاربران زیادی بر روی آن کلیک کنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت در مقایسه با جایگاهی که دارید بالاتر رفته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت را فورا ارتقا می دهد.در یک بسته ای روزانه 2000 نفر عبارت کلیدی سایت شما را جستجو کنند و فقط 5 درصد آنها یعنی 100 نفر در نتایج جستجو بر روی سایت کلیک کنند نرخ کلیک و CTR سایت به 10 درصد افزایش می یابد در واقع بازدیدکنندگان ارگانیک سایت 2 برابر خواهد شد . هم اکنون شما می توانید با سرویس های ✪ کلیک ارگانیک گوگل و افزایش نرخ کلیک ctr ✪ مجموعه شیک رنک تاثیر قابل‌ توجهی در ارتقا جایگاه و رتبه کلمات کلیدی کسب‌ و کار و سایت تان در نتایج گوگل تجربه کنید . در این سرویس کلیه جستجو ها و کلیک ها از نتایج فارسی با کاربران و IP های ☫ایرانی☫ خواهد بود که Dwell Time و زمان ماندگاری هر بازدید کننده از زمان سرچ و کلیک تا خروج از سایت نیز حداکثر 1,5 دقیقه خواهد بود

  • زمان فعالسازی بسته های افزایش کلیک ایرانی ارگانیک گوگل و ارتقا CTR چقدر است؟

تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن افزایش کلیک ایرانی ارگانیک گوگل و ارتقا CTR را فعال و تحویل دهیم . اما با توجه به اینکه مجموعه شیک رنک دارای سابقه طولانی مدت با همکاران و مشتریان دائمی است با دارا بودن تعداد سفارش روزانه در سایت حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

  • آیا خرید خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل را پیشنهاد می کنید ؟

بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود به سرویس خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل احتیاج مبرم خواهید داشت.

برای مشاهده سوالات متداول تخصصی خرید و سفارش کلیک ارگانیک گوگل به بخش سوالات متداول سایت مراجعه نمایید .


2021-05-16 16:15:45


لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع ارتقا رتبه بصورت چشمگیری سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.

☜مجموعه ► شیک رنک ◄ با بالاترین سطح کیفیت خدمات در حوزه سئو بویژه ارتقا رتبه↑ و افزایش جایگاه سایت در گوگل آماده خدمات رسانی به کسب کار تان است
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .