در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد .

سفارش و خرید بازدید ورودی مستقیم سایت (Direct)


تأیید شده است که Google از داده های Google Chrome برای تعیین تعداد افرادی که از سایت بازدید می کنند (و چند بار) استفاده می کند. سایتهایی که بازدید و ورودی مستقیم زیادی دارند احتمالاً سایتهایی با کیفیت بالاتر در مقابل سایتهایی هستند که بازدید مستقیم بسیار کمی دارند.


117,500تومان

بسته 500 بازدید مستقیم روزانه
7,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روز

315,000تومان

بسته 1,500 بازدید مستقیم روزانه
22,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

500,000تومان

بسته 2,500 بازدید مستقیم روزانه
37,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

950,000تومان

بسته 5,000 بازدید مستقیم روزانه
75,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

1,725,000تومان

بسته 10,000 بازدید مستقیم روزانه
150,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 15 روزه

112,500تومان ماهانه

بسته 250 بازدید مستقیم روزانه
7,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

212,500تومان ماهانه

بسته 500 بازدید مستقیم روزانه
15,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

600,000تومان ماهانه

بسته 1,500 بازدید مستقیم روزانه
45,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

937,500تومان ماهانه

بسته 2,500 بازدید مستقیم روزانه
75,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

1,750,000تومان ماهانه

بسته 5,000 بازدید مستقیم روزانه
150,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه

3,250,000تومان ماهانه

بسته 10,000 بازدید مستقیم روزانه
300,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- مدت 30 روزه
لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 فعالیت و خدمات خود را در سطح وب ایران بصورت چشمگیری توسعه و گسترش داده است.
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 7 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .