در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد .آغاز فصل نو مبارک (( 40 درصد تخفیف ویژه برای سرویس های رپورتاژ آگهی و بک لینک BPN و PSN کد تخفیف WwMYR )) انقضا:پایان فرودین ماه

سفارش و خرید کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ

افزایش کلیک گوگل با نام برند (ترندینگ)

در پکیج های ★سفارش و خرید کلیک گوگل با همراه نام برند و ترندینگ★ هدف ابتدا جستجو سپس کلیک است یعنی با هر Impressions (جستجو و نمایش) کلید واژه به همراه نام برند کلید واژه های میزبان در گوگل ترند و به لیست پیشنهادات پر جستجو گوگل وارد خواهند شد علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات پرطرفدار گوگل SERP و با هر Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) شاهد افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR و در نتیجه به ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی و ترند شدن کلمات کلیدی به همراه برند در Google خواهیم بود . ● در این پکیج کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ" + "شیک رنک"


98,000تومان

بسته 2K جستجو + 100 کلیک روزانه
【2K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【100】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
28,000 کل جستجو
1,400 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

245,000تومان

بسته 5K جستجو + 250 کلیک روزانه
【5K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【250】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
70,000 کل جستجو
3,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

343,000تومان

بسته 7K جستجو + 350 کلیک روزانه
【7K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【350】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
98,000 کل جستجو
4,900 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

735,000تومان

بسته 15K جستجو + 750 کلیک روزانه
【15K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【750】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
210,000 کل جستجو
10,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

1,224,000تومان

بسته 25K جستجو + 1250 کلیک روزانه
【25K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【1,250】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
280,000 کل جستجو
17,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 13 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

2,450,000تومان

بسته 50K جستجو + 2500 کلیک روزانه
【50K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【2,500】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
700,000 کل جستجو
35,000 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 25 عبارت کلیدی
◀ مدت 14 روزه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

210,000تومان ماهانه

بسته 2K جستجو + 100 کلیک روزانه
【2K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【100】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
60,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

525,000تومان ماهانه

بسته 5K جستجو + 250 کلیک روزانه
【5K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【250】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
150,000 کل جستجو
7,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

735,500تومان ماهانه

بسته 7K جستجو + 350 کلیک روزانه
【7K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【350】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
210,000 کل جستجو
10,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

1,575,000تومان ماهانه

بسته 15K جستجو + 750 کلیک روزانه
【15K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【750】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
450,000 کل جستجو
22,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

2,625,000تومان ماهانه

بسته 25K جستجو + 1250 کلیک روزانه
【25K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【1,250】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
750,000 کل جستجو
37,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 13 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA

5,250,000تومان ماهانه

بسته 50K جستجو + 2500 کلیک روزانه
【50K】جستجو روزانه با نام برند (Impressions)
【2,500】کلیک روزانه با نام برند (Total Clicks)
1,500,000 کل جستجو
75,000 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 25 عبارت کلیدی
◀ مدت 1 ماهه ▶
ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP
ارتقا رتبه کلمات کلیدی اصلی
2 برابر شدن ترافیک و کلیک ارگانیک سایت
ارتقا جایگاه در گوگل
کمک به ارتقا رنک الکسا
ارتقا کلی CTR سایت
قابل ثبت و رهگیری در سرچ کنسول گوگل و ALEXA
لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 فعالیت و خدمات خود را در سطح وب ایران بصورت چشمگیری توسعه و گسترش داده است.
☜مجموعه ► شیک رنک ◄ با بالاترین سطح کیفیت خدمات در حوزه سئو بویژه ارتقا رتبه↑ و افزایش جایگاه سایت در گوگل آماده خدمات رسانی به کسب کار تان است
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .