آغاز سطح بندی و گروه بندی مشتریان شیک رنک بصورت دوره ای و ارائه تخفیف

سفارش و خرید ورودی گوگل ترندینگ


در پکیج های ورودی گوگل ترندینگ ارگانیک با هر Impressions (جستجو و نمایش نتایج گوگل) فاقد Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) سایت های رقیب با کاهش CTR روبرو خواهند بود و بلعکس سایت میزبان پکیج با افزایش Clicks تعداد کلیک ها با ارتقا Average CTR و Average Position از کلیه رقیب ها سبقت خواهد گرفت یک پکیج تمام عیار ارتقا رتبه در گوگل در صورتی که CTR سایت های رقیب را کاهش ندهد نمی تواند در مدت بسیار کوتاهی نتایج شگفت انگیزی را برای سایت شما به ثبت برساند .


98,000تومان

google-trend-A
2,000 جستجو روزانه
100 کلیک دریافتی روزانه
14,000 کل جستجو
700 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
- مدت 7 روزه

245,000تومان

google-trend-B
5,000 جستجو روزانه
250 کلیک دریافتی روزانه
35,000 کل جستجو
1,750 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
- مدت 7 روزه

343,000تومان

google-trend-C
7,000 جستجو روزانه
350 کلیک دریافتی روزانه
49,000 کل جستجو
2,450 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
- مدت 7 روزه

735,000تومان

google-trend-D
15,000 جستجو روزانه
750 کلیک دریافتی روزانه
105,000 کل جستجو
5,250 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
- مدت 7 روزه

1,224,000تومان

google-trend-E
25,000 جستجو روزانه
1,250 کلیک دریافتی روزانه
140,000 کل جستجو
8,750 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 13 عبارت کلیدی
- مدت 7 روزه

2,450,000تومان

google-trend-F
50,000 جستجو روزانه
2,500 کلیک دریافتی روزانه
350,000 کل جستجو
17,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 25 عبارت کلیدی
- مدت 7 روزه

420,000تومان ماهانه

google-trend-AA
2,000 جستجو روزانه
100 کلیک دریافتی روزانه
60,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه

1,050,000تومان ماهانه

google-trend-BB
5,000 جستجو روزانه
250 کلیک دریافتی روزانه
150,000 کل جستجو
7,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه

1,471,000تومان ماهانه

google-trend-CC
7,000 جستجو روزانه
350 کلیک دریافتی روزانه
210,000 کل جستجو
10,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه

3,150,000تومان ماهانه

google-trend-DD
15,000 جستجو روزانه
750 کلیک دریافتی روزانه
450,000 کل جستجو
22,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه

5,250,000تومان ماهانه

google-trend-EE
25,000 جستجو روزانه
1,250 کلیک دریافتی روزانه
750,000 کل جستجو
37,500 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 13 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه

10,500,000تومان ماهانه

google-trend-FF
50,000 جستجو روزانه
2,500 کلیک دریافتی روزانه
1,500,000 کل جستجو
75,000 کل کلیک دریافتی
- 1 سایت و 25 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه