در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد . کد تخفیف AYO85LJA17 اولین خرید ویژه مشتریان جدید

خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل

پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل

در این پروژه با استفاده از ابزار های سئو کلاه خاکستری انجام می گیرد . فرمول سئو خاکستری = ریسک کم + سرعت رشد سریع، با کمترین ریسک و بیشترین سرعت، کسب کار خود را به صفحات بالاتر و ابتدایی گوگل برسانید. به جرات می توان گفت قریب به 92 درصد سایت های صدر نشین موجود در رتبه برتر و ابتدایی گوگل مشاهده می کنید، با استفاده از تکنیک های سئو کلاه خاکستری در این نتایج قرار گرفته اند . شما هم می توانید در قالب پروژه ارتقا جایگاه مجموعه شیک رنک از همین الان این پروژه لذت بخش را شروع کنید . مدت زمان اجرای هر ۱ سفارش اجرای ۱ سیکل از پروژه سئو خاکستری 30 روز خواهد بود . با توجه به ملاحظات و احتیاط های ضروری و قابل توجه در پروژه جهت کاهش هر چه بیشتر ریسک، جهت پیاده سازی کامل پروژه نیاز به تمدید مجدد تا 6 مرحله خواهد داشت و تمدید اجرای سیکل های بعدی پروژه با ۲۵ درصد تخفیف با کد کوپن RANK1 قابل انجام خواهد بود . که این تمدید به منزله آغاز و اجرای سیکل های بعدی پروژه سئو خاکستری با منابع بیشتر و کاهش ملاحظات یا افزایش ریسک جهت بهینه سازی و پیاده سازی تکنیک های بعدی و رفع مشکلات سئو سایت خواهد بود که حداکثر 6 سیکل تمدیدی و 6 ماه برای اجرای کامل پروژه ممکن است ادامه پیدا کند.( از مرحله سوم تمدید نیازمند دسترسی به اکانت گوگل وبمستر (سرچ کنسول گوگل) و از سیکل چهارم به بعد نیازمند دسترسی به روت سایت جهت بررسی اصولی و تخصصی مشکلات سئو کد های قالب و در سیکل پنجم تمدید نیازمند سئو محتوای سایت و... خواهیم بود )


4,500,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 2 گوگل به رتبه 1 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 2 گوگل به صفحه 1 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

3,500,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 3 گوگل به رتبه 2 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 3 گوگل به صفحه 2 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

3,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 4 گوگل به رتبه 3 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 4 گوگل به صفحه 3 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

2,500,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 5 گوگل به رتبه 4 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 5 گوگل به صفحه 4 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

2,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 6 گوگل به رتبه 5 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 6 گوگل به صفحه 5 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

1,500,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 7 گوگل به رتبه 6 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 7 گوگل به صفحه 6 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

1,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 8 گوگل به رتبه 7 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 8 گوگل به صفحه 7 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

500,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 2 عبارت کلیدی از رتبه 9 گوگل به رتبه 8 گوگل
ارتقا رتبه 2 کلمه کلیدی از صفحه 9 گوگل به صفحه 8 گوگل
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

9,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 2 گوگل به رتبه 1 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 2 گوگل به صفحه 1 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

7,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 3 گوگل به رتبه 2 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 3 گوگل به صفحه 2 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

6,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 4 گوگل به رتبه 3 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 4 گوگل به صفحه 3 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

5,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 5 گوگل به رتبه 4 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 5 گوگل به صفحه 4 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

4,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 6 گوگل به رتبه 5 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 6 گوگل به صفحه 5 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

3,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 7 گوگل به رتبه 6 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 7 گوگل به صفحه 6 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

2,000,000تومان ماهانه

بسته ارتقا 5 عبارت کلیدی از رتبه 8 گوگل به رتبه 7 گوگل
ارتقا رتبه 5 کلمه کلیدی از صفحه 8 گوگل به صفحه 7 گوگل
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
حداکثر زمان اجرا 30 روز
ارتقا CTR عبارات کلیدی
کاهش CTR عبارات کلیدی سایت رقبا
ارتقا رتبه جایگاه کلمات کلیدی
2 برابر شدن بازدید و ترافیک ارگانیک سایت
ارتقا طبیعی رنک الکسا

برای مشاهده راهنمایی و توضیحات بیشتر محصولات و سرویس های خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل از بخش مرکز آموزش سایت دیدن فرمایید.


سوالات عمومی پیرامون خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل

  • فهرست
  1. پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟
  2. زمان فعالسازی بسته های پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل چقدر است؟
  3. آیا خرید خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل را پیشنهاد می کنید ؟
  • پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

در این پروژه با استفاده از ابزار های سئو کلاه خاکستری انجام می گیرد . فرمول سئو خاکستری = ریسک کم + سرعت رشد سریع، با کمترین ریسک و بیشترین سرعت، کسب کار خود را به صفحات بالاتر و ابتدایی گوگل برسانید. به جرات می توان گفت قریب به 92 درصد سایت های صدر نشین موجود در رتبه برتر و ابتدایی گوگل مشاهده می کنید، با استفاده از تکنیک های سئو کلاه خاکستری در این نتایج قرار گرفته اند . شما هم می توانید در قالب پروژه ارتقا جایگاه مجموعه شیک رنک از همین الان این پروژه لذت بخش را شروع کنید . مدت زمان اجرای هر ۱ سفارش اجرای ۱ سیکل از پروژه سئو خاکستری 30 روز خواهد بود . با توجه به ملاحظات و احتیاط های ضروری و قابل توجه در پروژه جهت کاهش هر چه بیشتر ریسک، جهت پیاده سازی کامل پروژه نیاز به تمدید مجدد تا 6 مرحله خواهد داشت و تمدید اجرای سیکل های بعدی پروژه با ۲۵ درصد تخفیف با کد کوپن RANK1 قابل انجام خواهد بود . که این تمدید به منزله آغاز و اجرای سیکل های بعدی پروژه سئو خاکستری با منابع بیشتر و کاهش ملاحظات یا افزایش ریسک جهت بهینه سازی و پیاده سازی تکنیک های بعدی و رفع مشکلات سئو سایت خواهد بود که حداکثر 6 سیکل تمدیدی و 6 ماه برای اجرای کامل پروژه ممکن است ادامه پیدا کند.( از مرحله سوم تمدید نیازمند دسترسی به اکانت گوگل وبمستر (سرچ کنسول گوگل) و از سیکل چهارم به بعد نیازمند دسترسی به روت سایت جهت بررسی اصولی و تخصصی مشکلات سئو کد های قالب و در سیکل پنجم تمدید نیازمند سئو محتوای سایت و... خواهیم بود )

  • زمان فعالسازی بسته های پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل چقدر است؟

تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل را فعال و تحویل دهیم . اما با توجه به اینکه مجموعه شیک رنک دارای سابقه طولانی مدت با همکاران و مشتریان دائمی است با دارا بودن تعداد سفارش روزانه در سایت حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

  • آیا خرید خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل را پیشنهاد می کنید ؟

بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود به سرویس خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل احتیاج مبرم خواهید داشت.

برای مشاهده سوالات متداول تخصصی خرید و سفارش پروژه سئو خاکستری ارتقا رتبه گوگل به بخش سوالات متداول سایت مراجعه نمایید .


2021-05-16 16:31:26


لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع ارتقا رتبه بصورت چشمگیری سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.

☜مجموعه ► شیک رنک ◄ با بالاترین سطح کیفیت خدمات در حوزه سئو بویژه ارتقا رتبه↑ و افزایش جایگاه سایت در گوگل آماده خدمات رسانی به کسب کار تان است
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .