آغاز سطح بندی و گروه بندی مشتریان شیک رنک بصورت دوره ای و ارائه تخفیف

سفارش و خرید بازدید ورودی ارجاعی ویژه


یکی از روش های فوق العاده موثر سئو که اغلب نادیده گرفته شده و بشدت تاثیر بسیار بزرگی در موفقیت و ارتقا رتبه سایت دارد، ترافیک ارجاعی یا Referral Traffic است. گوگل و سایر موتورهای جستجو این نوع لینک ها را سیگنال مثبتی برای رتبه دهی به سایت ها در نظر می گیرد، مخصوصا اگر از وبسایت های با اعتبار و شناخته شده معتبر باشند.


117,000تومان ماهانه

REF-VIP-1
100 روزانه ورودی ارجاعی
100 روزانه ورودی دایرکت
3,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 1 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

233,999تومان ماهانه

REF-VIP-2
200 روزانه ورودی ارجاعی
200 روزانه ورودی دایرکت
6,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 3 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

585,000تومان ماهانه

REF-VIP-3
500 روزانه ورودی ارجاعی
500 روزانه ورودی دایرکت
15,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 7 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

1,170,000تومان ماهانه

REF-VIP-4
1,000 روزانه ورودی ارجاعی
1,000 روزانه ورودی دایرکت
30,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 15 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

5,850,000تومان ماهانه

REF-VIP-5
5,000 روزانه ورودی ارجاعی
5,000 روزانه ورودی دایرکت
150,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 75 لینک رفرالی
- مدت 15 روزه

234,000تومان ماهانه

REF-VIP-1-1
100 روزانه ورودی ارجاعی
100 روزانه ورودی دایرکت
6,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 3 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

468,000تومان ماهانه

REF-VIP-2-2
200 روزانه ورودی ارجاعی
200 روزانه ورودی دایرکت
12,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 6 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

1,170,000تومان ماهانه

REF-VIP-3-3
500 روزانه ورودی ارجاعی
500 روزانه ورودی دایرکت
30,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 15 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

2,340,000تومان ماهانه

REF-VIP-4-4
1,000 روزانه ورودی ارجاعی
1,000 روزانه ورودی دایرکت
60,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 30 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه

11,700,000تومان ماهانه

REF-VIP-5-5
5,000 روزانه ورودی ارجاعی
5,000 روزانه ورودی دایرکت
300,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- تعداد 150 لینک رفرالی
- مدت 30 روزه