در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد .

سفارش و خرید ورودی گوگل ویژه


افزایش ورودی گوگل ویژه و ایرانی سایت علاوه بر ارتقا بانس ریت در رتبه الکسا بصورت مستقیم باعث افزایش رتبه و جایگاه سایت ها در صفحات برتر و آغازین گوگل فارسی می‌شود.


109,890تومان ماهانه

بسته 150 ورودی گوگل ویژه روزانه
150 ورودی و کلیک روزانه
4,500 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 1 لینک و 1 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

220,890تومان ماهانه

بسته 300 ورودی گوگل ویژه روزانه
300 ورودی و کلیک روزانه
9,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 2 لینک و 2 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

442,890تومان ماهانه

بسته 600 ورودی گوگل ویژه روزانه
600 ورودی و کلیک روزانه
18,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 3 لینک و 3 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

664,890تومان ماهانه

بسته 900 ورودی گوگل ویژه روزانه
900 ورودی و کلیک روزانه
27,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 5 لینک و 5 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

1,552,890تومان ماهانه

بسته 2000 ورودی گوگل ویژه روزانه
2,000 ورودی و کلیک روزانه
60,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 7 لینک و 7 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

5,659,890تومان ماهانه

بسته 7500 ورودی گوگل ویژه روزانه
7,500 ورودی و کلیک روزانه
225,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 10 لینک و 10 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

11,320,890تومان ماهانه

بسته 15,000 ورودی گوگل ویژه روزانه
15,000 ورودی و کلیک روزانه
450,000 کل ورودی ارسالی
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- تایم بازدید 150 ثانیه
- ورودی از ایران
- 15 لینک و 15 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..
لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 فعالیت و خدمات خود را در سطح وب ایران بصورت چشمگیری توسعه و گسترش داده است.
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 7 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .