در خانواده بزرگ شیک رنک هر مشتری سهمی جداگانه دارد .

سفارش و خرید ورودی گوگل


خرید ورودی گوگل یکی از برترین استراتژی ها سئو و میانبری سریع جهت کسب رتبه در عبارات کلیدی در نتایج برتر گوگل است .


52,272تومان ماهانه

بسته 150 ورودی گوگل روزانه
150 ورودی و کلیک روزانه
4,500 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 1 لینک و 1 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

105,072تومان ماهانه

بسته 300 ورودی گوگل روزانه
300 ورودی و کلیک روزانه
9,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 2 لینک و 2 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

210,672تومان ماهانه

بسته 600 ورودی گوگل روزانه
600 ورودی و کلیک روزانه
18,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 3 لینک و 3 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

316,272تومان ماهانه

بسته 900 ورودی گوگل روزانه
900 ورودی و کلیک روزانه
27,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 5 لینک و 5 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

738,672تومان ماهانه

بسته 2000 ورودی گوگل روزانه
2,000 ورودی و کلیک روزانه
60,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 7 لینک و 7 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

2,692,272تومان ماهانه

بسته 7500 ورودی گوگل روزانه
7,500 ورودی و کلیک روزانه
225,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 10 لینک و 10 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..

5,385,072تومان ماهانه

بسته 15,000 ورودی گوگل روزانه
15,000 ورودی و کلیک روزانه
450,000 کل ورودی ارسالی
- ورودی از کل کشورها
- امکان انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان
- 15 لینک و 15 عبارت کلیدی
- مدت 30 روزه و..
لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 فعالیت و خدمات خود را در سطح وب ایران بصورت چشمگیری توسعه و گسترش داده است.
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 7 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .