آغاز سطح بندی و گروه بندی مشتریان شیک رنک بصورت دوره ای و ارائه تخفیف
پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .pdf

لغو